Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

stercum
21:06
Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być
młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać,
jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted byKrowiPlacekgive--me--lovecutiemark
stercum
21:02
"Duchowo jesteśmy w całkowitej dupie. Życie wewnętrzne zastąpiły nam internet oraz zakupy".
— Andrzej Stasiuk "Życie to jednak strata jest"
Reposted byheinouskwasmiloszItIsNotMyleniwieecKrowiPlacek
stercum
21:00
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted byinnocent-whisper innocent-whisper
stercum
20:59
...największym oszustwem młodości jest wszelki optymizm, uporczywa wiara w to, że coś się zmieni, poprawi, że we wszystkim jest postęp.
— ,,Prawiek i inne czasy" Olga Tokarczuk
stercum
20:54
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid
stercum
20:54
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
stercum
20:52
chcę mieć jutro dobry dzień.
stercum
20:51
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBloodEve BloodEve
20:51
8752 f1cc 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaimani imani
stercum
21:06
Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być
młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać,
jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted byKrowiPlacekgive--me--lovecutiemark
stercum
21:02
"Duchowo jesteśmy w całkowitej dupie. Życie wewnętrzne zastąpiły nam internet oraz zakupy".
— Andrzej Stasiuk "Życie to jednak strata jest"
Reposted byheinouskwasmiloszItIsNotMyleniwieecKrowiPlacek
stercum
21:00
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted byinnocent-whisper innocent-whisper
stercum
20:59
...największym oszustwem młodości jest wszelki optymizm, uporczywa wiara w to, że coś się zmieni, poprawi, że we wszystkim jest postęp.
— ,,Prawiek i inne czasy" Olga Tokarczuk
stercum
20:54
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid
stercum
20:54
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
stercum
20:52
chcę mieć jutro dobry dzień.
stercum
20:51
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBloodEve BloodEve
stercum
20:54
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid
stercum
20:54
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
stercum
20:52
chcę mieć jutro dobry dzień.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl